Konference Budoucnost železničního uzlu Brno a rychlých spojení v České republice

Hvězdárna a planetárium Brno, 14. března 2024 – Aktuální stav a postup přípravných prací železničního uzlu Brno, nového hlavního nádraží v Brně, nové čtvrti Trnitá a vysokorychlostních tratí v České republice byly hlavními tématy konference, která proběhla v prostorách brněnské hvězdárny pod záštitou primátorky města Brna Markéty Vaňkové a ministra dopravy Martina Kupky. Ve dvou přednáškových blocích vystoupili zástupci města Brna, Správy železnic, Jihomoravského kraje a nizozemští architekti z ateliérů Benthem Crouwel Architects a West 8. Konference byla pořádána Správou železnic a statutárním městem Brnem. Jednotlivé prezentace včetně úvodního slova si můžete prohlédnout níže. 

Zahájení konference

 • Markéta Vaňková, primátorka města Brna
 • Martin Kupka, ministr dopravy České republiky
 • Jiří Svoboda, generální ředitel, Správa železnic, státní organizace
 • René Černý, 1. náměstek primátorky města Brna

 

Nové hlavní nádraží Brno aktuálně

 •  Michal Sedláček, vedoucí střediska projektové přípravy, Brněnské komunikace a.s.

 

Jihomoravský kraj / železniční uzel Brno / vysokorychlostní tratě

 • Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb, Správa železnic, státní organizace
 • Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele, Správa železnic, státní organizace
 • Jakub Bazgier, ředitel stavební správy vysokorychlostních tratí, Správa železnic, státní organizace

 

Nová čtvrť Trnitá

 • Bohumila Hybská, vedoucí oddělení střediska projektové přípravy, Brněnské komunikace a.s.

 

Rozvoj příměstské železniční dopravy ve vazbě na železniční uzel Brno

 • Michal Franek, vedoucí oddělení rozvoje dopravy, Jihomoravský kraj

 

Historie brněnského nádraží

 • Jakub Sedláček, středisko projektové přípravy, Brněnské komunikace a.s.
 • Ondřej Seďa, středisko projektové přípravy, Brněnské komunikace a.s.

 

Vysokorychlostní tratě

 • Jakub Bazgier, ředitel stavební správy vysokorychlostních tratí, Správa železnic, státní organizace 
 • Marek Pinkava, náměstek ředitele stavební správy vysokorychlostních tratí, Správa železnic, státní organizace 

 

Nové hlavní nádraží Brno a městská hromadná doprava

 • Jan Seitl, dopravní ředitel, Dopravní podnik města Brna

 

Soutěž a architektonická studie na nové hlavní nádraží Brno

 • Pascal Cornips, partner, Benthem Crouwel Architects
 • Penne Hangelbroek, partner, West 8

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.