NHNB: Nádraží Brno aktuálně – Pohled do Budoucnosti dopravního uzlu Brna

Brno, 13.11. 2023Práce na novém hlavním nádraží v Brně pokračují v plném proudu, a s nimi přichází jedinečná příležitost pro veřejnost nahlédnout do jeho budoucí podoby. Výstava „NHNB: Nádraží Brno aktuálně“ představí výsledky komplexní architektonické studie nového nádraží včetně jeho okolí, provedené vítězi mezinárodní architektonicko-urbanisticko-dopravní soutěže, ateliéry Benthem Crouwel Architects a West8. Cílem zadavatelů soutěže a následné architektonické studie, kterými jsou společně Správa železnic a statutární město Brno, je přinést do města moderní, funkční a esteticky působivý dopravní uzel.

Termín výstavy: 24.11. – 29.12.2023, od pondělí do pátku v čase od 10:00 – 18:00

Místo: Urban Centrum Brno, Mečová 5

Výstava odstartuje 23.11. ve 17 hod setkáním s autory projektu, nizozemskými architekty z ateliéru Benthem Crouwel Architects a West8, společně s českým ateliérem A8000. Setkání proběhne v angličtině a v 18 hod bude následováno slavnostním zahájením výstavy a komentovanou prohlídkou projektu nového nádraží u velkého fyzického modelu řešeného území.

Další program v rámci výstavy:

7.12. v 17:30 hod – přednáška „Budoucí nové nádraží Brno“ s odborníky ze Správy železnic, nabízející jedinečnou možnost nahlédnout do budoucnosti brněnského dopravního uzlu a vysokorychlostních tratí.

V průběhu listopadu a prosince budou také probíhat komentované prohlídky řešeného území. Sledujte aktuality a termíny prohlídek na webových stránkách Urban Centra Brno.

Na výstavě budou k vidění grafické panely, které zachycují podrobnosti nového architektonického konceptu nádraží, včetně oblastí před a za nádražím. Návštěvníci tak získají jedinečnou možnost nahlédnout do budoucnosti brněnského dopravního uzlu a jeho integrace do širšího městského kontextu. Kromě grafických panelů budou návštěvníci moci obdivovat i velký fyzický model nádraží společně s jeho širším okolím, čímž získají komplexní představu o nadcházející transformaci lokality.

 

 

 Těšíme se na setkání na výstavě!

Ke stažení: 

Leták_výstava NHNB

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.