Ke stažení

Název souboru Uložit
Architektonická studie
katalog výstavy NÁDRAŽÍ BRNO, AKTUÁLNĚ Stáhnout dokument
Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno
Část A Celkové zhodnocení projektu Stáhnout dokument
Díl B1 Technické řešení dopravní infrastruktury Stáhnout dokument
Díl B1 Přílohy Stáhnout dokument
Díl B2 Dopravně-technologické řešení železniční dopravy Stáhnout dokument
Díl B2 Přílohy Stáhnout dokument
Díl B3 Řešení městské hromadné a veřejné dopravy Stáhnout dokument
Díl B3 Přílohy Stáhnout dokument
Díl B4 Dopravní model a přepravní prognóza Stáhnout dokument
Díl B4 Přílohy Stáhnout dokument
Díl B5 Hodnocení územních a enviromentálních dopadů Stáhnout dokument
Díl B5 Přílohy Stáhnout dokument
Díl B6 Ekonomické hodnocení a hodnocení rizik Stáhnout dokument
Díl B6 Přílohy Stáhnout dokument
Díl B7 Dokladová část Stáhnout dokument
Dopracování variant železničního uzlu Brno Stáhnout dokument
Stanovisko statutárního města Brna k Dopracování variant řešení ŽU Brno Stáhnout dokument
Doplnění stanoviska statutárního města Brna k Dopracování variant řešení ŽU Brno Stáhnout dokument
Posuzovací protokol – Technicko ekonomická studie Dopracování variant řešení ŽU Brno Stáhnout dokument
Zvláštní podmínky pro zpracování „Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno“ Stáhnout dokument
Prověření územních dopadů variant Přestavby železničního uzlu Brno Stáhnout dokument
Usnesení Vlády ČR z 1. července 2015 č. 525 Stáhnout dokument

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.