Aktuálně

Konference Budoucnost železničního uzlu Brno a rychlých spojení v České republice

Hvězdárna a planetárium Brno, 14. března 2024 – Aktuální stav a postup přípravných prací železničního uzlu Brno, nového hlavního nádraží v Brně, nové čtvrti Trnitá a vysokorychlostních tratí v České republice byly hlavními tématy konference, která proběhla v prostorách brněnské

NHNB: Nádraží Brno aktuálně – Pohled do Budoucnosti dopravního uzlu Brna

Brno, 13.11. 2023 – Práce na novém hlavním nádraží v Brně pokračují v plném proudu, a s nimi přichází jedinečná příležitost pro veřejnost nahlédnout do jeho budoucí podoby. Výstava „NHNB: Nádraží Brno aktuálně“ představí výsledky komplexní architektonické studie nového nádraží

Nové hlavní nádraží v Brně: výstava představuje aktuální stav návrhu nového hlavního nádraží v Brně

Práce na novém hlavním nádraží v Brně pokračují v plném proudu. Výstava „NHNB: Nádraží Brno aktuálně“ vám přináší jedinečnou možnost nahlédnout do jeho budoucí podoby. Vítězové mezinárodní architektonicko-urbanisticko-dopravní soutěže, renomované holandské ateliéry Benthem Crouwel Architects a West8, dokončili komplexní architektonickou

Přestavbu brněnského železničního uzlu zajistí stát ve spolupráci s Jihomoravským krajem a městem Brnem

4. května 2023 – Ministerstvo dopravy spolu se Správou železnic a Státním fondem dopravní infrastruktury uzavřely s Jihomoravským krajem a městem Brnem memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci přestavby celého brněnského železničního uzlu. Projekt zahrnující také přesun hlavního nádraží

S novým nádražím přijde i modernizace vlakové sítě v Brně

Nejviditelnější a nejdůležitější stavbou v rámci železničního uzlu Brno, pro který se také používá označení Europoint Brno, bude nové hlavní nádraží. Vzniknou však nebo budou modernizovány i menší stanice a nové trati. Vyroste také celá nová čtvrť a promění se

Nové brněnské hlavní nádraží se začíná rýsovat. Nizozemští architekti projektují napojení hromadné dopravy, přilehlých čtvrtí i nábřeží Svratky

Projektování nového hlavního nádraží začalo. Vítězové mezinárodní architektonické soutěže, ateliéry Benthem Crouwel Architects a West 8, zahájili ve spolupráci s tuzemským ateliérem A8000 práci na architektonické studii kompletního řešení prostoru přednádraží a zanádraží, včetně zdejších plánovaných budov i dalších přilehlých

Získání areálu železniční polikliniky umožní, aby vznikla protipovodňová opatření i nového nádraží

12. ledna 2022 – Osud nedokončené železniční polikliniky ve Štýřicích se zdá býti rozuzlen. Do dlouho chátrajícího areálu zasahují plánovaná protipovodňová opatření na řece Svratce a je také součástí projektu nového brněnského nádraží. Radní dnes na svém zasedání doporučili zastupitelům

Model nového nádraží i čtvrti Trnitá je k vidění na Nové radnici

4. října 2021 – (tis, kam) – Jak mohlo brněnské nádraží vypadat a jak opravdu vypadat bude? Kde přesně má vlastně vzniknout a co za celou čtvrť, o které se stále mluví, vyroste kolem něho? Odpovědi na tyto otázky přináší

Město zahájí jednání se společností Benthem Crouwel Architects o prostoru kolem nádraží

22. září 2021 – Město učinilo další krok v souvislosti s výstavbou nového hlavního nádraží. Rada na svém dnešním zasedání souhlasila se zahájením jednacího řízení na zpracování architektonické studie přednádražního a zanádražního prostoru a pro toto jednání zřídila komisi. Mezinárodní

Světová architektura v Brně: Mezinárodní soutěž na nové hlavní nádraží vyhráli nizozemští architekti Benthem Crouwel

21. července 2021 – Je rozhodnuto – nové brněnské hlavní nádraží vznikne podle návrhu nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects, který stojí za projektem nádraží v Rotterdamu nebo rekonstrukcí a dostavbou nádraží v Amsterdamu. Dle vítězů se brněnské nádraží stane novou branou do města a pozitivním impulzem pro

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.