Nové hlavní nádraží v Brně: výstava představuje aktuální stav návrhu nového hlavního nádraží v Brně

Práce na novém hlavním nádraží v Brně pokračují v plném proudu. Výstava „NHNB: Nádraží Brno aktuálně“ vám přináší jedinečnou možnost nahlédnout do jeho budoucí podoby. Vítězové mezinárodní architektonicko-urbanisticko-dopravní soutěže, renomované holandské ateliéry Benthem Crouwel Architects a West8, dokončili komplexní architektonickou studii nového nádraží včetně jeho okolí.

Tento milník v procesu přeměny nádražního prostoru nese potenciál proměnit nejen způsob, jakým cestujeme, ale i způsob, jakým vnímáme město samotné. Architektonická studie představuje návrh, který reflektuje potřeby moderního a udržitelného městského prostředí.

Výsledky této studie budou prezentovány na výstavě „NHNB: Nádraží Brno aktuálně“, která bude zahájena v­ Křížové chodbě Nové radnice na Dominikánském náměstí (vchod z ulice Dominikánské) v termínu od 22.9. do 23.10. 2023. Následně bude výstava přesunuta do Galerie Vaňkovka Brno, kde bude k vidění v termínu od 1.11. do 12.11. 2023. Poslední možnost spatřit tuto výstavu bude mít veřejnost v Urban Centru na Mečové 5 v termínu od 24.11. do 29.12. 2023.

Na výstavě budou k vidění grafické panely zachycující podrobnosti nového architektonického konceptu nádraží, včetně oblastí před a za nádražím. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost nahlédnout do budoucnosti brněnského dopravního uzlu a jeho integrace do širšího městského kontextu.

Cílem zadavatelů soutěže a následné architektonické studie, kterými jsou společně Správa železnic a statutární město Brno, je přinést do města moderní, funkční a esteticky působivý dopravní uzel. Kromě grafických panelů budou návštěvníci moci obdivovat i velký fyzický model nádraží společně s jeho širším okolím, čímž získají komplexní představu o nadcházející transformaci lokality.

Výstava v Křížové chodbě bude otevřena v pracovních dnech od pondělí do pátku v čase od 10 do 18 hodin. Přijďte se inspirovat a získat jedinečný pohled na to, jak nové hlavní nádraží přetvoří tvář města.

Zůstaňte s námi ve spojení a sledujte aktuality o výstavě na našem webu a sociálních sítích.

Těšíme se na setkání na výstavě!

Ke stažení:

https://europointbrno.cz/wp-content/uploads/2023/08/Letak_NHNB_A4-nahled2.pdf

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.