Aktuálně

Výstava ideových studií nového centra Brna ve variantě nádraží u řeky

Statutární město Brno srdečně zve na výstavu ideových studií nového centra Brna zpracovaných ve variantě nádraží u řeky, které jsou vystaveny v Domě umění města Brna, Malinovského nám. 2, do 24. 7. 2016.

UNIT zvítězil v urbanistické soutěži pro Jižní centrum s nádražím pod Petrovem

11. května 2016 (gak) – Přesnější představu o případné budoucí podobě hlavního nádraží získali Brňané vyhlášením výsledků urbanistické soutěže Budoucnost centra Brna. V Domě umění jsou k vidění vítězné návrhy přestavby tohoto dopravního uzlu v lokalitě pod Petrovem. V mezinárodní konkurenci

Město Brno a ŘSD ČR zahajují přestavbu ulic Plotní a Dornych, které v této lokalitě usnadní průjezd autům i tramvajím

5. dubna 2016 – Brno zahajuje významnou dopravní stavbu, která pomůže zprůjezdnit oblast kolem autobusového nádraží Zvonařka. Rozsáhlý soubor mnoha staveb nazvaný Tramvaj Plotní se dotkne oblasti kolem ulic Plotní a Dornych (viz přiložená mapa). „Projekt tramvaj Plotní je jedním

Územní studie Železniční uzel Brno v poloze „Řeka“

9. února 2016 – Rada města Brna dnes ve svém rozhodování navázala na předchozí kroky, jejichž cílem je vytvoření urbanistických studií jak pro variantu nádraží pod Petrovem, tak pro variantu nádraží u řeky. Dosavadní materiály k variantě „Řeka“ se město rozhodlo aktualizovat tak, aby byl

Historie brněnského železničního uzlu 1839 – 1989

Seznamte se nejen s historickými souvislostmi vývoje brněnského železničního uzlu, ale především s dlouhodobou snahou najít a realizovat koncepční řešení přestavby uzlu a umožnit rozvoj dotčené části města. Publikace prof. Petra Pelčáka Historie vzniku brněnského železničního problému a jeho řešení

Máme nakročeno k vyřešení přestavby uzlu

Jedním z důvodů, proč jsem se ucházel o post primátora, byla víra, že některé vleklé problémy Brna jsou přece řešitelné, jen je potřeba do jejich řešení zapojit správné lidi a pořádnou porci energie. Nechápal jsem, proč se věci nehýbou a

Urbanistická soutěž o návrh – budoucnost centra Brna

Statutární město Brno dnes vyhlašuje mezinárodní dvoukolovou urbanistickou soutěž na podobu nové městské čtvrti a strategii jejího rozvoje. budoucnostcentrabrna.cz Mezinárodní urbanistická soutěž Budoucnost centra Brna je vyhlášená se záměrem najít řešení pro jedno z nejkomplikovanějších, ale současně také nejzajímavějších míst

Město představí varianty přestavby ŽUB, o finální rozhodne ministerstvo dopravy

4. září Brno leží na křížení dvou hlavních koridorů transevropské dopravní sítě: Baltsko-jadranského koridoru a Východního a východostředomořského koridoru. Proto je v případě přestavby brněnského železničního uzlu namístě hovořit nejen o městském a regionálním projektu, ale také o jeho evropském

Vláda schválila usnesení k přestavbě železničního uzlu Brno

Vláda České republiky na své schůzi konané 1.července 2015 schválila usnesení k přestavbě železničního uzlu Brno. Vláda vzala na vědomí Zprávu k aktualizaci usnesení vlády ze dne 6. května 2002 č. 457 k přestavbě železničního uzlu Brno v souladu s

Development News: Železniční uzel je základem dalšího rozvoje Brna

Jihomoravská metropole s téměř 400 000 obyvateli se potýká podobně jako jiná velká města s nejrůznějšími problémy. O některých směrech rozvoje města jsme hovořili s primátorem města Brna Ing. Petrem Vokřálem. Jaké jsou současné priority města Brna? Jednou z klíčových

Aktuálně

Nádraží u řeky

Odsun nádraží 800 metrů jižně

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nádraží pod Petrovem

Odsun nádraží 300 metrů západně

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.

   Podepsána smlouva o spolupráci a zajištění zdrojů financování na přestavbu železničního uzlu Brno mezi Ministerstvem dopravy ČR, Jihomoravským krajem, městem Brnem a Českými drahami.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2014
  • Město Brno souhlasilo s návrhem Zvláštních podmínek pro zpracování Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, kterou zadala Správa železniční dopravní cesty.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2017
  • Ministerstvo dopravy ČR rozhodne na základě výsledků studie proveditelnosti o variantě řešení přestavby železničního uzlu Brno.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.