Aktuálně

SŽDC rozhodla o přidělení kapacity dráhy na lince Praha – Brno

30. 11. 2016 Správa železniční dopravní cesty rozhodla v zákonném termínu, tedy do 30. listopadu 2016, o přidělení kapacity dráhy v případě podaných žádostí dopravců České dráhy a RegioJet na totožné trasy spojů na lince Praha – Brno. Provozovatel dráhy musel

V referendu o poloze nádraží hlasovalo 23,83 % oprávněných osob

8. října (taz) – V pátek 7. října a v sobotu 8. října 2016 proběhlo v Brně společně s volbami do zastupitelstva kraje a senátu místní referendum o poloze nádraží. Z celkového počtu 306 981 oprávněných osob se hlasování zúčastnilo

Občané diskutovali s odborníky o Budoucnosti centra Brna i referendu o nádraží

30. září (taz) – V Sále Břetislava Bakaly se ve čtvrtek večer konala veřejná beseda Budoucnost centra Brna. Tématem diskuze byla budoucí poloha Železničního uzlu Brno a také referendum, které se tohoto problému týká. Dvouhodinovou akci moderoval Jakub Železný. „Věřím,

Brňané si mohou prohlédnout ideové studie rozvoje centra města v obou variantách

26. září 2016 (fpo) – Město Brno v návaznosti na chystané místní referendum o poloze nádraží umístilo informační hranoly s nejzdařilejšími návrhy studií rozvoje centra města v jeho obou variantách pod Petrovem a u řeky. Součástí nainstalovaných hranolů jsou i

V neděli končí výluka na brněnském hlavním nádraží, cestujícím slouží nová nástupiště

Praha, 8. září 2016 – Tuto neděli končí tříměsíční omezení dopravy na brněnském hlavním nádraží. Správa železniční dopravní cesty opravovala od června 2. a 3. nástupiště, přilehlé koleje, trakční vedení nad nimi a most nad ulicí Špitálka. Oprava si vyžádala

Bezpečnější, rychlejší a pohodlnější cestování vlakem čeká cestující na trati z Brna do Uherského Hradiště

Slavkov u Brna, 29. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry na celkem třech úsecích železniční trati vedoucí z Brna do Uherského Hradiště, která je součástí tzv. Vlárské dráhy. Hlavním cílem těchto projektů bylo její uvedení do technického

Cesta vlakem z Brna na sever je díky modernizaci rychlejší a pohodlnější

Brno, 28. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty zmodernizovala traťový úsek mezi Brnem-Maloměřicemi a Brnem-Židenicemi. Hlavním přínosem projektu je především zvýšení traťové rychlosti a zajištění většího pohodlí a bezpečnosti cestujících. Modernizace úseku, který je součástí tratí Brno – Česká

Územní studie ukazují příležitosti, které městu může přinést nové nádraží u řeky

24. května 2016 Rada města Brna se dnes seznámila s návrhy pořízenými v ideové soutěži Budoucnost centra města Brna ve variantě nádraží u řeky. Ze sedmi předložených návrhů doporučila poradní komise vyzdvihnout především tři, které se s polohou nádraží u řeky

Výstava ideových studií nového centra Brna ve variantě nádraží u řeky

Statutární město Brno srdečně zve na výstavu ideových studií nového centra Brna zpracovaných ve variantě nádraží u řeky, které jsou vystaveny v Domě umění města Brna, Malinovského nám. 2, do 24. 7. 2016.

UNIT zvítězil v urbanistické soutěži pro Jižní centrum s nádražím pod Petrovem

11. května 2016 (gak) – Přesnější představu o případné budoucí podobě hlavního nádraží získali Brňané vyhlášením výsledků urbanistické soutěže Budoucnost centra Brna. V Domě umění jsou k vidění vítězné návrhy přestavby tohoto dopravního uzlu v lokalitě pod Petrovem. V mezinárodní konkurenci

Aktuálně

Varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.

   Podepsána smlouva o spolupráci a zajištění zdrojů financování na přestavbu železničního uzlu Brno mezi Ministerstvem dopravy ČR, Jihomoravským krajem, městem Brnem a Českými drahami.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2014
  • Město Brno souhlasilo s návrhem Zvláštních podmínek pro zpracování Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, kterou zadala Správa železniční dopravní cesty.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR rozhodne na základě výsledků studie proveditelnosti o variantě řešení přestavby železničního uzlu Brno.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.