Brno vybírá deset finalistů soutěže o název nového brněnského nádraží

3. září 2018 – S koncem prázdnin ukončil Magistrát města Brna sběr návrhů na pojmenování nového nádraží. Na webových stránkách www.soutez.nasnovejnadr.cz  už mohou všichni od sobotní půlnoci až do konce září hlasovat pro svého favorita. Do finálového kola postoupí deset tipů s nejvyšším počtem hlasů.

Hlasovat může každý bez omezení věku a bydliště, přičemž platí pravidlo jeden hlas na jednu e-mailovou adresu. Do druhého kola postoupí deset návrhů, které v prvním kole získají nejvíce hlasů.

Ze všech návrhů, které nám dorazily, jich nejvíce skloňuje variantu Brno hlavní nádraží. Jsme velmi zvědaví, jestli v samotném hlasování lidí zvítězí tradice, nebo nějaká kreativnější alternativa,“ říká brněnský primátor Petr Vokřál.

Z deseti postupujících návrhů potom lidé v říjnu vyberou vítězný název. Soutěž o pojmenování nového brněnského nádraží bude ukončena symbolicky v den 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky.

Vedle možnosti ovlivnit, jak se bude budova nového brněnského nádraží jmenovat, lákají soutěžící také zajímavé výhry. Zážitkové ceny s železniční tematikou nečekají jen na vybrané autory postupujících návrhů, ceny obdrží také vylosovaní hlasující.

Poslední návrh dorazil v pátek 31. 8. ve 20.21 hodin a jednalo se o název Janáčkova Partitura. V období od 25. června do 31. srpna 2018 předložili lidé z celé České republiky prostřednictvím webových stránek i papírových formulářů celkem 3 329 návrhů, z toho 1 501 unikátních, 1 257 názvů bylo duplicitních a 571 město vyřadilo, protože nesplňovaly pravidla soutěže.

Do soutěže se lidé zapojovali postupně v průběhu celých letních prázdnin, největší boom ovšem zaznamenalo město v prvním týdnu soutěže, kdy dorazila téměř třetina návrhů. Přicházely návrhy seriózní, humorné i provokativní a se zřejmou nadsázkou, v posledním případě např. Vídeň-sever, Praha-východ či Nádraží Růžového jednorožce. Zdaleka nejčastěji se objevujícím návrhem od počátku soutěže bylo Brno – hlavní nádraží. Neustále také padaly varianty obsahující slova štatl, rola nebo přímo nádr. Mezi další favority patřila pojmenování po známých osobnostech – nejčastěji po Frantu Kocourkovi či Leoši Janáčkovi. Častá bylo také použití jména hokejového klubu Kometa, a to v nejrůznějších obměnách. Lidé poslali dokonce tipy jako Suvbrně, Drakodrom, či Planeta Brno – kreativitě se zkrátka meze nekladly.

Pokud se návrhy shodovaly, objeví se v hlasování vždy pouze ten z nich, který dorazil jako první. Příčinou neúspěchu mnoha zaslaných návrhů bylo především nesplnění pravidel soutěže – nejčastěji kvůli uvádění žijících osobností, použití vulgarit nebo cizojazyčných názvů.

JAK BUDE BRNO HLASOVAT O NEJLEPŠÍCH NÁVRZÍCH

Hlasování o nejlepších návrzích proběhne ve dvou kolech. Během prvního i druhého kola může hlasovat každý bez omezení věku a bydliště.

PRVNÍ KOLO HLASOVÁNÍ (1. 9. – 30. 9. 2018)

V prvním kole probíhá hlasování na webových stránkách www.soutez.nasnovejnadr.cz  a každý hlasující má jeden hlas na jednu e-mailovou adresu. Do druhého kola postoupí deset soutěžních návrhů s největším počtem hlasů.

DRUHÉ KOLO HLASOVÁNÍ (1. 10. – 28. 10. 2018)

Ve druhém kole budou moci hlasovat osoby, které jsou držiteli plně ověřeného účtu na portálu brnoid.cz , nebo ti, kdo vyplní hlasovací lístek přímo na podatelně Magistrátu města Brna.

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.