UNIT zvítězil v urbanistické soutěži pro Jižní centrum s nádražím pod Petrovem

11. května 2016 (gak) – Přesnější představu o případné budoucí podobě hlavního nádraží získali Brňané vyhlášením výsledků urbanistické soutěže Budoucnost centra Brna. V Domě umění jsou k vidění vítězné návrhy přestavby tohoto dopravního uzlu v lokalitě pod Petrovem. V mezinárodní konkurenci zvítězil tým UNIT architekti.

1. cena: Vizualizace UNIT architekti

1. cena: Vizualizace UNIT architekti

Návrh oceněný prvním místem přináší podle poroty dlouhodobě udržitelný scénář postupného rozvoje území. Odborníci zároveň ocenili dobré propojení přednádražního prostoru s nádražím i celým nově se rozvíjejícím územím na jihu.

„Vítězný návrh si získal mé sympatie především tím, že není megalomanský, staví na rozmanitosti forem bydlení a veřejných služeb a citlivosti k charakteru okolích čtvrtí,“ dodal Martin Ander, náměstek primátora města Brna pro oblast rozvoje města.

Druhé místo získali Franz Sumnitsch a consequence forma, u nichž porota ocenila příjemné zpracování veřejného prostoru před nádražím. Trojici pak uzavřel návrh Atelieru M1 architekti, kteří ve svém návrhu zdůraznili opětovné využití historických budov původního nádraží a Malé Ameriky.

Soutěž byla obeslána 58 návrhy jak z České republiky, tak z ostatních evropských států, ale i Číny či USA. Podle předsedy poroty a architekta nádraží v Innsbrucku Rogera Riewa byla soutěž zajímavá a zároveň velmi náročná. „Brno v ní žádalo scénář své budoucnosti. Za posledních několik let se soutěž takového rozsahu a na tak velké území v Evropě nekonala, což potvrzuje její význam v mezinárodním měřítku,“ uvedl Roger Riewe.

Všechny odevzdané návrhy jsou k vidění do 24. července v Domě umění. Na 24. května je naplánována vernisáž výstavy územních studií pro nové brněnské nádraží v  poloze u řeky, které pro Brno zpracovalo 7 vyzvaných ateliérů.

1. cena: Vizualizace UNIT architekti

1. cena: Vizualizace UNIT architekti

1. cena: Vizualizace UNIT architekti

1. cena: Vizualizace UNIT architekti

2. cena: Franz Sumnitsch a consequence forma

2. cena: Franz Sumnitsch a consequence forma

2. cena: Franz Sumnitsch a consequence forma

2. cena: Franz Sumnitsch a consequence forma

3. cena: Atelier M1 architekti

3. cena: Atelier M1 architekti

3. cena: Atelier M1 architekti

3. cena: Atelier M1 architekti

 

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.