Brňané pojmenují budoucí nádraží

7. března – Brno udělalo zásadní krok k tomu, aby mělo nové nádraží. To by podle rozhodnutí zastupitelstva mělo vzniknout u řeky. Město na jaře spustí soutěž o jeho pojmenování.

„Pro město je to významné rozhodnutí, podobně jako když se naši předkové rozhodli zbourat hradby. A je to také ideální chvíle pro to, abychom po desítkách let přetahování o různé varianty napjali své síly jedním směrem a začali pracovat na tom, abychom ‚náš novej nádr‘ měli co nejdříve. A samozřejmě aby Brno a jeho obyvatelé konečně začali mít užitek z ladem ležící části za současným nádražím,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

„Budeme nyní intenzivně pracovat na tom, abychom lidem důkladně a srozumitelně vysvětlili, proč jsme rozhodli pro nádraží na jihu. Věřím, že zastánci jiných variant budou toto rozhodnutí respektovat, protože rozvoji Brna v této oblasti dosud nejvíce bránily naše nekončící spory. Brno si zaslouží, aby přestalo být kvůli své nerozhodnosti konečně pro smích,” doplnil primátor.

„Náš novej nádr si zaslouží také nové jméno. Ještě na jaře proto spustíme soutěž o nové pojmenování nádraží, které si sami vyberou a vymyslí ti, kteří ho nejčastěji používají,” řekl primátor Petr Vokřál.

Soutěž bude probíhat na internetu, zasílat návrhy bude možné i přes hlasovací lístky. Odborná porota poté vybere nejlepší návrhy, o kterých se bude hlasovat. Pravidla soutěže a hlasování i důležité termíny budou zveřejněny v průběhu jara.

Informaci o rozhodnutí zastupitelstva odešle město oficiálně na Správu železniční dopravní cesty, která bude investorem nového nádraží. Poté začne jednat řídicí výbor ustanovený vládou.

„Ten bude pracovat na tom, abychom mohli v nejbližších měsících předložit vládě harmonogram stavby nového nádraží a navazující technické infrastruktury, a to i s ohledem na finanční možnosti města. Naší prioritou je obsloužení dané lokality městskou hromadnou dopravou a propojení této oblasti s centrem města. Nabídka městské hromadné dopravy se řídí poptávkou ze strany cestujících, tedy obyvatel města i regionu, a rozvojem oblasti. Touto poptávkou se musíme řídit nejen při realizaci nového nádraží, ale i při plánování rozvoje dalších typů dopravy při růstu města. Jakýmsi předskokanem propojování je právě nyní zahajovaný projekt Tramvaj Plotní, díky kterému se přesune městská hromadná doprava blíže ke Zvonařce i novému nádru,” popsal primátor Petr Vokřál.

Co se v Brně zlepší díky novému nádraží:

 • Vejde se na něj více vlaků, takže bude kapacita pro více regionálních i dálkových spojů, vlaky nebudou muset čekat odstavené před nádražím.
 • Město začne dýchat – dnešní koleje zmizí a nebudou tvořit bariéru mezi centrem nádraží a jihem, místo kolejí bude prostor pro stromy a zeleň.
 • Parkování u nádraží už nebude sci-fi a konečně bude možné u nádru normálně zaparkovat. A také to znamená dostatek parkovacích míst pro ty, kteří chtějí přijet k vlaku autem.
 • Náš novej nádr umožní napojení Brna na vysokorychlostní tratě. Bude to sice za dlouho, ale je potřeba se dívat na 50 i 100 let dopředu. A město rozhodně nechce, aby se Brnu vysokorychlostní tratě vyhnuly.
 • Novej nádr znamená téměř žádné výluky, žádný hluk, prach ani vibrace v centru. Stavba totiž vznikne na zelené louce.

V souvislosti s novým nádražím odhlasovalo zastupitelstvo i přípravu Severojižního kolejového diametru. Tedy stavby, díky které se propojí a usnadní cestování vlakem z jihu Brna na sever.

„Tato stavba je nyní ukotvena v územním plánu a máme příslib ministerstva dopravy, že začne pracovat na studii proveditelnosti této stavby. Společně s Jihomoravským krajem nás nyní čekají jednání o nejvhodnější podobě, financování a harmonogramu přípravy této stavby,” doplnil primátor Petr Vokřál.

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.