Máme nakročeno k vyřešení přestavby uzlu

Jedním z důvodů, proč jsem se ucházel o post primátora, byla víra, že některé vleklé problémy Brna jsou přece řešitelné, jen je potřeba do jejich řešení zapojit správné lidi a pořádnou porci energie.

Nechápal jsem, proč se věci nehýbou a některé projekty leží ladem desítky let. Ukázkovým případem může být brněnské nádraží.

Toto téma dávno přesahuje hranice města a bohužel nám už řadu let dělá větší „reklamu“ po celé České republice než vědecké úspěchy či klenoty funkcionalistické architektury.

Proto jsem velmi rád, že dnes mohu říct, že má Brno po letech přešlapování naplánovány konkrétní kroky k vyřešení této letité kauzy a hlavně k novému, modernímu železničnímu uzlu.

V současnosti se pracuje na studii proveditelnosti variant přestavby uzlu a na základě jejích výsledků Ministerstvo dopravy rozhodne, která bude realizována.

Varianty jsou tři: nádraží u řeky, nádraží pod Petrovem a varianta nulová. Poslední varianta, tedy udržování provozuschopného nádraží v současné poloze, je zde ovšem jen pro porovnání – pokud chceme moderní železniční uzel středoevropského významu, v současné poloze jej jednoduše není možné vybudovat. Mimo jiné proto, že na přestavbu stávajícího nádraží bez splnění evropských požadavků Evropská unie neuvolní finance.

Tuším, že každý Brňan má jasno, kde by nádraží mělo být, ale jen málokdo má ucelené informace o tom, kolik by ta či ona varianta stála nebo jak dlouho bude trvat ji postavit.

Aby veřejnost měla na jednom místě k dispozici veškeré informace k jednotlivým variantám polohy nádraží, spustilo město Brno na adrese www.europointbrno.cz nový informační web.

Údaje budou postupně rozšiřovány v návaznosti na dílčí výsledky studie proveditelnosti či aktuální dění v této oblasti. Cílem je především otevřeně komunikovat, máte-li tedy jakékoliv připomínky či dotazy, pošlete je na uvedené kontaktní údaje.

S polohou nádraží souvisí i druhá zásadní věc. Aby město Brno vyhovělo doporučení vlády České republiky, zaktualizuje 10 let starou koncepci územního rozvoje pro variantu s nádražím u řeky.

Současně vyhlásilo mezinárodní urbanistickou soutěž na podobu takzvaného Jižního města a strategii rozvoje tohoto území. Cílem soutěže je oslovit odborníky, aby našli řešení, jak s územím naložit a jakým způsobem je dotvářet v případě, že stát rozhodne o umístění nádraží pod Petrovem.

Ať už jde o informační internetové stránky, nebo architektonickou soutěž, smysl těchto aktivit je společný: jde o výzvu ke komunikaci a dialogu, snahu nabídnout veřejnosti možnost aktivně se zapojit do diskuse o tom, jak by mělo Brno v budoucnu vypadat.

Doufám, že šanci ovlivnit dění kolem sebe využije co nejvíc Brňanů a že otevřená komunikace ohledně veřejných projektů se stane v našem městě standardem.

Petr Vokřál, primátor města Brna

Brněnský Metropolitan, říjen 2015

Aktuálně

 • Brňané pojmenují budoucí nádraží

  7. března – Brno udělalo zásadní krok k tomu, aby mělo nové nádraží. To by podle rozhodnutí zastupitelstva mělo vzniknout u řeky. Město na jaře spustí soutěž o jeho pojmenování. „Pro město je to významné rozhodnutí, podobně jako když se naši předkové rozhodli zbourat hradby.

 • Zastupitelé rozhodli. Brno preferuje nádraží u řeky

  27. února 2018 – U řeky. Tam by mělo podle brněnských zastupitelů vzniknout nové nádraží. Jejich stanovisko zohlední ve svém finálním rozhodnutí vláda. Pro bylo 31 zastupitelů, 4 byli proti a 7 se zdrželo. Zastupitelé dnes na mimořádném zasedání rozhodli, že doporučí postavit nové nádraží ve variantě „Řeka“. Konečné

 • Zastupitelé doporučí polohu nového nádraží. Rozhodne Ministerstvo dopravy

  26. února 2018 – Zítra, v úterý 27. února od 14 hodin, zasednou mimořádně brněnští zastupitelé. Budou rozhodovat o poloze nového nádraží. Na výběr mají dvě varianty – nádraží pod Petrovem či nádraží u řeky. Konečné slovo bude mít Ministerstvo dopravy, respektive vláda České republiky. Ta o poloze nádraží

 • Video: železniční uzel Brno a studie proveditelnosti

  Seznamte se s prezentací Správy železniční dopravní cesty k projektu přestavby železničního uzlu Brno. Video obsahuje informace o projektu přestavby brněnského železničního uzlu, jeho cílech i řešených variantách.      

 • Video: v zastupitelském sále se diskutovalo o nádraží

  V úterý 20. února v podvečer se v zastupitelském sále Nové radnice konala veřejná diskuze k projektu modernizace železničního uzlu Brno. Zájemci o toto téma zcela zaplnili jednací sál, jehož kapacita je 250 míst. Diskuze trvala dvě a půl hodiny, moderoval ji Jakub Železný. Debatovat o problematice železničního uzlu

Varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.

   Podepsána smlouva o spolupráci a zajištění zdrojů financování na přestavbu železničního uzlu Brno mezi Ministerstvem dopravy ČR, Jihomoravským krajem, městem Brnem a Českými drahami.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2014
  • Město Brno souhlasilo s návrhem Zvláštních podmínek pro zpracování Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, kterou zadala Správa železniční dopravní cesty.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR rozhodne na základě výsledků studie proveditelnosti o variantě řešení přestavby železničního uzlu Brno.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.