Nové vedení města pokračuje ve spolupráci při přípravě stavby nového nádraží

22. leden 2019 – Dnes se uskutečnilo na Ministerstvu dopravy další setkání členů řídicího výboru Železničního uzlu Brno. V rámci jednání, na kterém se představilo nové vedení města Brna, bylo potvrzeno, že všechny zúčastněné strany, tedy Ministerstvo dopravy ČR, Správa železniční dopravní cesty, Státní fond dopravní infrastruktury, město Brno i Jihomoravský kraj jednoznačně potvrzují společnou ambici pokračovat v přípravě této stavby. A to ve variantě, kterou schválila centrální komise Ministerstva dopravy ČR, tedy ve variantě Ab. 

Jsem moc ráda, jakým směrem se jednání o Železničním uzlu Brno vyvíjejí. Pro další rozvoj Brna je to zásadní dopravní projekt a je skvělé, že na budoucí podobě jeho umístění panuje po letech dohadů mezi dotčenými subjekty jednoznačná shoda. Jsem potěšena jednotným postupem s Jihomoravským krajem, jakož i zřejmou podporou státu. Těší mě, jak setkání členů řídícího výboru proběhlo, a myslím si, že dalo prostor k mnohem užší spolupráci v přípravách. Doufám, že už brzy začne projekt získávat konkrétnější obrysy a budeme se postupně blížit k jeho realizaci,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V návaznosti na vydané územní rozhodnutí se ze strany SŽDC již připravuje rozdělení celého uzlu na jednotlivé stavby, diskutovala se rovněž otázka přístupu k architektonickému vzhledu osobního nádraží i přednádraží, stejně tak další postup v přípravě Severojižního kolejového diametru. Bylo dohodnuto, že mezi jednotlivými aktéry bude podepsáno memorandum, které vymezí směr a přístup k další vzájemné spolupráci na tomto velmi důležitém dopravním projektu

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.