Rada města zřídila pracovní skupinu Železniční uzel Brno. Zajistí lepší koordinaci spolupráce

5. prosinec 2018 – Otevřený přístup pro politiky i odborné složky, nové možnosti v koordinaci spolupráce, zlepšení podmínek a kontinuity, kterou vyžaduje příprava jednoho z nejvýznamnějších projektů v rozvoji města. To všechno má umožnit pracovní skupina Železniční uzel Brno, kterou na svém jednání 5. prosince 2018 zřídila Rada města Brna. Její výstupy mají sloužit k lepšímu rozhodování o krocích, které povedou ke komplexní přestavbě železniční infrastruktury v Brně.

Vedoucím pracovní skupiny bude radní pro dopravu Petr Kratochvíl, své zástupce v ní budou mít všechny politické strany, jejichž zástupci se dostali mezi zastupitele města, a také odborníci z Magistrátu města Brna, městských firem i dalších organizací, které se podílejí na přípravách přestavby brněnského železničního uzlu.

„Přestavba železniční infrastruktury v Brně a rozvoj okolního území je jedním z nejvýznamnějších rozvojových projektů v celém městě. Bez koordinace všech složek, které se na jejích přípravách podílejí, by šly práce pomaleji. Nesouvisí přitom jen s budováním technické a dopravní infrastruktury, ale širokou oblastí rozvoje velké části města Brna,“ říká náměstek pro odbor investic a dopravy Robert Kerndl.

Železniční uzel Brno je jedním ze strategických projektů města. Jeho přípravy po rozhodnutí o variantě Řeka pokračují letos na celostátní úrovni. Zřízení pracovní skupiny pak povede k dalšímu zefektivnění spolupráce a především pak k zajištění kontinuity při chystání realizace projektu.

„Je to projekt, jehož přípravy jednoznačně přesahují několik volebních období. Je proto důležité iniciovat vznik skupiny, která takové plynulé předávání informací zajistí. Poté, co město i kraj na jaře letošního roku doporučily variantu Řeka a návrh prošel ministerstvem dopravy i vládou ČR, očekáváme, že práce na přípravách projektu budou mnohem intenzivnější než dosud,“ uvedl radní pro dopravu a vedoucí pracovní skupiny Petr Kratochvíl.

I když bude mít skupina mnoho členů, měla by se scházet podle potřeby tak často, jak bude třeba s ohledem na pokračování přípravných prací projektu. Podle plánů by to ale nemělo být méně než jednou za dva měsíce.

Aktuálně

Schválená varianta Řeka

Přestavba uzlu s nádražím u řeky

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Varianta Petrov

Přestavba uzlu s nádražím pod Petrovem

Rekonstruovány budou trati osobního i nákladního průtahu městem. Nové osobní nádraží bude vybudováno v blízkosti křižovatky Nových sadů, Nádražní, Husovy a Hybešovy ulice asi 300 metrů západně od stávajícího nádraží.

Více o variantě

Nulová varianta

Brno bez moderního nádraží

Pokud nebude vybráno koncepční řešení přestavby a brzy zahájeny stavební práce, hrozí pouhé udržování provozuschopnosti – budou prováděny jen nezbytné opravy havarijního stavu. Potom se Brno moderního nádraží nedočká.

Více o variantě

 • 2002
  • Usnesením Vlády ČR schválena přestavba železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem města Brna.
 • 2005
  • Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) s kladným výsledkem pro variantu s nádražím u řeky.

   Vyhodnocení vlivu přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí (EIA) se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR.
 • 2008 - 2010
  • Realizace samostatné stavby Brno – odstavné nádraží – 1. část – I. etapa.
 • 2012 - 2014
  • Správa železniční dopravní cesty zadala zpracování studie Dopracování variant řešení ŽU Brno, jejíž výsledky jsou podkladem pro studii proveditelnosti.
 • 2013
  • Znovuobnovení územního řízení a vydání nového územního rozhodnutí.

   Brněnský železniční uzel a trať Brno–Přerov zařazeny mezi prioritní projekty rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T) v období 2014–2020.
 • 2015
  • Zahájeny práce na Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj zastoupeny v řídicím výboru.
 • 2018
  • Ministerstvo dopravy ČR zvolilo k realizaci variantu Řeka a o svém rozhodnutí informovalo vládu.
 • 2030
  • Závazek dokončení hlavních koridorů transevropské dopravní sítě, železniční uzel Brno leží na dvou koridorech.
 • 2041
  • Předpoklad uvedení do provozu vysokorychlostní tratě Praha–Brno jako součásti Rychlých spojení.